GDPR

Kamerabevakning

Syftet med kameraövervakningen är att endast förebygga brott och att av säkerhetsskäl ha uppsikt över perrongerna, lokalerna och fasaderna.

Det är Länsstyrelsen som ger oss tillstånd till kameraövervakning. I tillståndet anges bland annat antal kameror, hur bilder ska behandlas, vem som har rätt att se bilderna, lagringstid med mera.

Ett begränsat antal personer på INAB har tillgång till inspelat materialet från kamerorna. För Umeå centralstation har även Securitas NYX kameracentral tillgång till inspelat material. Där kan personal på NYX kameracentral, även göra utrop via uppsatta högtalare.

Vi lämnar endast ut inspelat till Polis eller annan myndighet som har laglig rätt att ta del av informationen.

Inspelat material sparas i 30 dagar