2009-01-30

Upphandling av terminaloperatör

Vi har för avsikt att upphandla operatör för den nya godsterminalen i Umeå.