Om INAB

INAB  - Infrastruktur i Umeå AB - är ett kommunalt bolag som arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt hållbara logistik- och transportlösningar.

Vi ansvarar för utvecklingen av Umeås nya godsbangård NLC Terminal samt logistikområdet NLC Park. INAB förvaltar tre resecentra, Umeå Östra, Hörnefors och Umeå C.

INAB är sedan 2013 samordnare i järnvägs- och sjöfartsfrågor, en uppgift som tidigare låg hos Umeå Kommun. Det innebär bl.a. att bolaget företräder kommunen i kontakter med myndigheter.

Inom INAB finns dotterbolagen Umeå Hamn, Umeå Vagnsverkstad och Dåva Terminal.

Styrelse

Åsa Bäckström
Skicka ett mejl


Christer Fessé
Skicka ett mejl

Lennart Holmlund, ordf.
Skicka ett mejl

Eric Bergner
Skicka ett mejl

Sture Eriksson Skicka ett mejl

Bild saknas på Lena Sandlin

Sandra Jakobsson
Skicka ett mejl

Ronny Kassman
Skicka ett mail

Lena Karlsson-
Engman
Skicka ett mail

Stefan Nordström
Skicka ett mejl