Om Umeå Hamn AB

Fartyg i Umeå Hamn

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Skandinavien med en årlig godshantering på cirka 2,3 miljoner ton.

Hälften av godset är skogsprodukter som kraftliner, trävaror med mera. Hamnen ligger strategiskt vid den naturligt kortaste vägen över norra Bottenhavet mellan Umeå (Sverige) och Vasa (Finland).

Nytt hamnbolag

Sedan årsskiftet 2014/2015 är Umeå Hamn AB ett dotterbolag till INAB – Infrastruktur i Umeå AB. Bolagets verksamhet och uppdrag förändrades i samband att Umeå och Vasa bildade Kvarkenhamnar AB.

Umeå Hamn AB äger och förvaltar hamnens anläggningar men personalen tillhör bolaget Kvarkenhamnar som ägs till lika delar av Umeå Kommunföretag och Vasa stad. Kvarkenhamnar arrenderar anläggningarna av Umeå Hamn AB.

Kvarkenhamnar marknadsförs under det engelska namnet Kvarken Ports.

STYRELSE UMEÅ HAMN AB

Åsa Bäckström 


Skicka ett mejl

Christer Fessé


Skicka ett mejl

Lennart Holmlund, ordf.

Skicka ett mejl

Lena Karlsson Engman

Skicka ett mejl

Ronny Kassman

Skicka ett mejl

Sandra Jakobsson

Skicka ett mejl

Stefan Nordström

Skicka ett mail

Eric Bergner

Skicka ett mail

Sture Eriksson

Skicka ett mejl