Vad:

Renovering av Läroverkets gymnastikhus i centrala Umeå

Varför:

För att bevara en historiskt viktig byggnad och återskapa  dess ursprungliga fasad

Vem:

Beställare: INAB
Entreprenör: Puts och Tegel
Antikvarisk kontroll: 
Historiska hus

Byggstart:

2016

Byggtid:

8 mån

Kostnad:

12 milj

Läroverkets gamla gymnastikhus renoverat

Under 2016 har gamla Läroverkets, sedemera Mimerskolans gymnastikhus genomgått en omfattande renovering för att återskapa byggnadens forna utseende och vackra fasad. Gymnastikbyggnaden stod klar 1892 och ansågs som nyskapande och spektakulär för sin tid.  

Gymnastikhuset är byggt i tegel med slätputsade fasader ursprungligen målade med kalkfärg. Vid senaste fasadrenoveringen fick fasaderna en så kallad spritputs, vilket innebär att fasaderna förlorade mycket av sin ursprungliga skarphet och stil. Det upplevs i dag som rätt litet, men fasaden mot Skolgatan har en monumental utformning, med två kraftiga torn som inramar ett mittparti med tre pelarburna segmentbågar. Stadsarkitekten Lindström gav gymnastikhuset drag av en romansk basilika.

Omfattande restaureringsarbete

Renoveringsarbetet pågått under åtta månader. Plåttaket har målat om, befintliga putsade fasader har fått ny puts och har avfärgas. Dörrar, fönster och andra målade ytor har fått ny färg. Avsikten har varit att återskapa byggnadens putsade ytor och att behålla befintlig indelning, planhet, skarphet, linjespel och utseende.

Nominerad till Årets Fasad 2016

Tack var det gedigna arbetet blev projektet en av tre bidrag som nominerades i tävlingen Årets Fasad 2016. Juryn lyfte bl.a. fram att teamet använt nya innovativa arbetssätt i kombination med ett gediget hantverkskunnande.

Så här löd juryns motivering:

Mimerskolans gymnastiksal i Umeå uppfördes ursprungligen 1892 och är ett av stadens kulturhistoriska landmärken. Dåtidens byggnadsteknik kännetecknades av detaljrikedom och högklassigt hantverk utfört av skickliga yrkesmän.

Byggnadens fasad har nu renoverats och återställts till ett skick som är av högsta klass oavsett tidsepok. Det fulländande renoveringsprojektet i Nanna 7 visar att våra kulturbyggnader har en framtid även i dagens ekonomiskt och tidsmässigt pressade byggnadsklimat. Detta tack vare nya innovativa arbetssätt och utnyttjande av nutida tekniska möjligheter i kombination med gediget hantverkskunnande hos teamet som utfört arbetet.

Hög precision i utförandet av komplicerade fasaddetaljer har återgett en historiskt viktig byggnad sin ursprungliga storhet och gett framtida generationer möjlighet att få del av Sveriges gedigna byggnadshistoria. Nanna 7 är därför nominerade till Årets Fasad 2017.

Ställdes ut på världsutställning i Chicago

Läroverkets gymnastikhus uppfördes 1892 och ritades av arkitekt Fredrik Olaus Lindström. På sin tid ansågs gymnastikhuset så nyskapande och spektakulärt att fotografier av det ställdes ut vid världsutställningen i Chicago 1893.

Byggnaden som uppfördes på dåvarande läroverkstomten norr om Skolgatan hör intimt ihop med läroverket (Mimerskolan). Gymnastikhuset byggdes först och stod färdigt redan innan läroverket var klart. Resten av tomten blev inte bebyggd efter stadsbranden förrän det så kallade Gjallarhornet tillkom i sen tid.

Byggkostnaden uppgick till ca 55 000 kr varav Umeå stad bidrog med 8 700 kr. Byggmästare var CA Ljungren från Härnösand som också byggde Länsresidenset två år senare.

Källa: Historiska Hus

Gymnastikhus intill Navet

Gymnastikhusets fasad intill Navet - Umeås nya badhus

KONTAKT

Beställare:

Entreprenör:

Antikvarisk expert:

Historiska Hus